Site Survey uitvoeren

 

Alvorens het in kaart kunnen brengen van de kwaliteit van het netwerk, zal TAIP u enkele vragen stellen over de wensen en eisen die u aan het WIFI netwerk stelt.
Ook een plattegrond van het pand is een vereiste om hierop doormiddel van gekleurde vlekken de WIFI dekking te kunnen weergeven.

Nadat uw wensen en eisen in kaart zijn gebracht en de plattegrond van het pand aanwezig is, zal TAIP een zogenaamde Site Survey uitvoeren.

Wat is een Site Survey?

 

Een Site Survey is het uitvoeren van een meting waarbij de dekking, kanaalindeling en mogelijke stoorzenders in kaart worden gebracht.
TAIP zal met behulp van professionele meetapparatuur en software een bepaalde route door het pand lopen en diverse metingen uitvoeren, om zo een duidelijk beeld te krijgen van de kwaliteit van het WIFI netwerk.
Nadat de Site Survey is uitgevoerd zal TAIP dit in kaart brengen op de door u aangeleverde plattegrond.

Aan de hand van uw aangegeven wensen en eisen van het netwerk en de in kaart gebrachte meetgegevens, kan TAIP u adviseren in welke mogelijkheden er zijn en/of welke werkzaamheden er moeten worden verricht om de kwaliteit van het WIFI netwerk te verbeteren.